Principals novetats laborals del Real Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. NOTA INFORMATIVA RDL 8-2020 CAT