Pràctica Jurídica

Què fem?

A Bufete Pedrola tractem un ampli ventall de disciplines jurídiques incloent-hi el Dret del Treball i de la Seguretat Social, Dret Civil i de Familia, Dret Mercantil, Dret Contenciós-Administratiu i Dret Penal.

La nostra experiència, unida a la plena dedicació als assumptes dels nostres clients, resulten en una experta direcció jurídica que garanteix els millors resultats.

A continuació podeu ampliar els detalls sobre la nostra pràcti jurídica.

Case studies

La intimidad en el lugar de trabajo: evidencia vs. Derechos fundamentales.

Tratamos de estudiar los conflictos que surgen al disponer los empresarios de un poder de vigilancia y control sobre sus trabajadores y los derechos fundamentales que protegen a los trabajadores

Dret del Treball

Contractació – Negociació col·lectiva – Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO) – Acomiadaments – Sancions – Accidents de treball – Plans d’igualtat – Registre retributiu – Auditoria salarial

Dret de la Seguretat Social

Prestacions contributives i no contributives – Invalideses – Jubilacions – Accidents de Treball – Incapacitats Temporals – Malalties profesionals – Viduïtats

Dret Civil

Contractació – Procediments civils – Reclamació a morossos – Accidents de tránsit – Herències

Dret de Familia
Separacions – Divorcis – Mesures
Dret Mercantil

Assessorament per a la constitució i gestió de Societats

Dret Contenciós-Administratiu

Sancions administratives – Estrangeria – Funcionaris – Responsabilitat patrimonial de l’Administració pública

Dret Penal

Accidents de trànsit – Accidents de treball