Prevenció de Riscos laborals

Assesorament tècnic en Prevenció de Riscos Laborals

Assessorem sobre totes les obligacions que té l’empresa o el treballador autònom, com és l’obligat compliment de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laboral, així com totes les obligacions derivades de la normativa relacionada.

Principals Serveis

  • La gestió i seguiment de l’activitat preventiva planificada
  • Actualització del Pla de Prevenció, quant sigui menester
  • Elaboració del pla d’Emergència i Evacuació de l’empresa
  • Informació i Formació als treballadors sobre Prevenció de Riscos Laborals.
  • Manual informatiu de Prevenció Riscos Laborals
  • Investigació d’accidents/Anàlisi de sinistralitat.
  • Establiment de les Mesures de Coordinació entre empreses i actualització continua de les mateixes
  • Vigilància de la Salut: Seguiment (organització i control) de la mateixa