Article en el que analitzem la publicació del Reial Decret-llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball, que estableix una nova pròrroga dels ERTO fins el 28 de febrer de 2022. També analitzem la modificació de l’Estatut dels Treballadors, introduïda per la Llei 12/2021, coneguda com a “Llei rider”, així com l’augment del Salari Mínim Interprofessional, amb efectes de l’1 de setembre.

NUEVA PRORROGA ERTES Y OTRAS MEDIDAS SOCIOLABORALES