El proper 25 de maig de 2018 entrarà en vigor el nou Reglament General de Protecció de dades (RGPD), d’aplicació directe i obligatòria a tots els Estats membres de la Unió Europea, i que canviarà radicalment la manera com fins ara es regulava la protecció de dades, obligant a les empreses, organismes, institucions i administracions públiques a realitzar canvis significatius en el seu funcionament intern, tan de tipus organitzatiu, com tècnic, econòmic i humà, per tal de poder complir amb les noves obligacions i requeriments.

Bàsicament, el nou Reglament pretén passar d’un model centrat en el simple compliment dels preceptes de la llei, a un nou model de responsabilitat proactiva, en el que cada empresa o institució hagi de ser capaç d’identificar les mesures que hagi d’adoptar per a garantir la protecció dels drets de les persones interessades en el sí de la seva organització, alhora que hagi de poder demostrar que compleix amb les obligacions i requisits imposats pel Reglament.

Davant d’aquest escenari, recomanem a tothom que revisi el més aviat possible la seva situació actual envers la protecció de dades, així com les actuacions que hauran de dur a terme per tal d’adaptar-se al nou RGPD, i el que és més important, al nou sistema de responsabilitat proactiva i permanent, que el mateix imposa, doncs un dels aspectes que està resultant més controvertit és el de les importantíssimes sancions econòmiques que es preveuen en cas d’incompliments de la normativa.

Per tal d’ajudar en aquesta tasca, des de Bufete Pedrola oferim un servei d’assessorament en matèria de protecció de dades, i d’adequació de al nou RGPD, el qual serà prestat per un col·laborador extern del despatx, expert en la matèria, que oferirà diferents opcions per tal de valorar en cada cas concret les mesures i actuacions a seguir per tal d’adaptar-se al nou Reglament. Podeu obtenir més informació al respecte en el document adjunt.

Presentacio TECNOLAWYER RGPD CAT